fredag 18 april 2014

Påverkansmejl

Jag har idag skickat mejl till försvarsminister Karin Enström och Socialdemokraternas talesman i försvarsfrågor Peter Hultqvist. Jag fick ett snabbt svar från den senare och publicerar konversationen här. Återkommer om försvarsministern svarar. Jag uppmanar alla som läser detta att skicka egna mejl, tillsammans kan vi påverka!


Hej!
Jag skriver till dig i din roll som socialdemokraternas talesman i försvarsfrågor och som medlem i försvarsberedningen.

Idag är det långfredag vilket är den dag då jag som kristen firar åminelsen av Jesu lidande och död.

Som svensk, socialdemokrat och försvarsvän måste jag tyvärr även minnas att detta är årsdagen för den så kallade "ryska långfredagen" förra året när ryska strategiska bombflygplan övade anfall mot Sverige precis utanför våra gränser utan att den svenska incidentberedskapen var förmögen att agera. När jag under den senaste tiden läst om att en stor del av våra JAS-plan står på marken på grund av reservdelsbrist så fruktar jag att situationen inte har förbättrats.

Jag undrar hur du ser på svensk beredskap och hotbilden i vårt närområde?

Lycka till med dit arbete och glad påsk!

MVH
Simon Eriksson


Simon,
Tack för mail. Från vår sida har vi interpellerat Karin Enström angående reservdelarna til JAS.
Det finns många brister i försvarsmakten som behöver åtgärdas. Den militära aktiviteten i Östersjöområdet har ökat. Det ställer krav på vår incidentberedskap. Jag följer noga hur den utvecklas. 
Mvh
Peter Hultqvist

onsdag 16 april 2014

Importberoende med en flotta i bedrövligt skick! Förslag på förbättring!

Sverige är idag beroende av import för sin livsmedels och råvaru försörjning, vår beredskap att klara av en kris som stör matleveranser, elnät eller problem inom transportnätet (och därmed hindra mat från att nå butiker) är mycket låg. Civilförsvarsförbundet har rapporterat att om transportsystemet slutar fungera så töms butikerna inom ett dygn och att  hälften av våra dagliga livsmedel tar slut inom tolv dagar om importflödet stoppas. Vi svenskar beräknas ha försörjningsberedskap för mellan tre till tolv dygn, av detta drar jag slutsatsen att vi har svält i detta land inom en månad om vi sätts i blockad och/eller transportsystemet störs.http://mobil.dn.se/ekonomi/svenskar-oforberedda-pa-kris/?brs=d

Att hålla hamnar och sjöleder öppna är rimligtvis huvudsakligen en uppgift för flottan. Kungliga Krigsvetenskapsakademin har i detta inlägg http://kkrva.se/det-operativa-dilemmat/ visat att det även om IO 14 blir fullt finansierat skulle krävas att alla svenska sjöstridskrafter sattes in för att hålla Göteborgs hamn öppen om en fiende förklarade oss i blockad.

Vi är dock långt ifrån ett färdigställande av IO 14 och bloggaren Skipper gör det skrämmande klart hur illa det är ställt med vår flotta idag, om inget görs kommer vi inte ha några ytstridsfartyg alls efter 2030:

http://navyskipper.blogspot.se/2014/04/moderaterna-och-marinen.html

En mycket viktig detalj är att vi idag inte har några ytstridsfartyg med kapacitet att bekämpa luftmål, detta innebär alltså att de inte kan agera självständigt mot en motståndare med flygunderstöd om vårat flygvapen inte kan upprätta totalt luftherravälde. Jag anser att det kan ses som klart att vi idag inte har en tillräckligt stark flotta för att hålla någon hamn eller sjöled öppen (eller för den delen skydda våra kuster från landstigningsoperationer eller landsättning av sabotageförband), kombinerat med vår mycket dåliga försörjningsberedskap innebär detta en förskräckande sårbarhet. Jag har sett svält och det är ingen vacker syn och jag anser det vara varje samhälles och stats plikt att skydda sina medborgare från detta. Notera i sammanhanget att vår försvarsplanering idag bygger på att vi kan få hjälp utifrån vid ett angrepp... hur ska hjälpen komma hit?   

Alltför ofta när jag följer diskusioner om försvaret får jag känslan att de som ser bristerna i vår försvarsförmåga hänfalller åt defaitism och cynism istället för att fundera kring hur vi faktiskt kan stärka vår förmåga. Detta vill jag inte bidra till så jag läste på lite för att kunna komma med konstruktiva förslag. Jag anser att det är mycket viktigt att den svenska flottan snarast återfår en luftvärnskapacitet samt stärker sin förmåga till ytbekämpning. För U-båtsbekämpning har vi än så länge både visbykorvetter och bevakningsbåt 80 så där bedömmer jag inte behovet som lika akut.Då jag utgår från att försvaret aldrig kommer få en oändlig budgett började jag med att läsa lite om mindre örlogsfartyg sk. patrullbåtar http://en.wikipedia.org/wiki/Patrol_boat

Därifrån kom jag in på en artikel om "missile boats" (på svenska robotbåtar) om vilka det stod "Being a small craft, missile boats are popular with nations interested in forming an inexpensive navy.", till de länder som behöver en billig flotta anser jag nog att Sverige får räkna sig så det lät bra, däremot funderade jag kring om vi härifrån kunde få de kapaciteter vi behöver. När jag sökte vidare på olika typer av "missile boats" så hittade jag information om den finska "Hamina-klassen" som är utvecklad för att kunna bekämpa både andra ytfartyg och flygplan i och med att de är gjorda i Finland räknar jag även med att de är designade för att fungera i samma typer av miljöer som vi behöver. Skulle vi kunna beställa några och vad skulle det kosta?


 

tisdag 15 april 2014

Varför gör Ukraina som de gör?

När jag först läste om den nu startade anti-terror operationen som regeringen i Kiev har beordrat i östra Ukraina funderade jag på hur de tänkte. Förstod de inte att de spelar Putin & CO i händerna med denna direktleverans av ett casus belli?

Jag tror att beslutet fattats efter principen "bättre förekomma än att förekommas", Kiev räknar antagligen med ett ryskt angrepp i vilket fall och då vinner man inget på att spela försiktigt.

Situationen är otäck och jag tror risken för ytterligare eskalering är överhängande, hoppas jag har fel...

torsdag 10 april 2014

Lite fullt upp just nu men...

Just nu har jag mycket att göra och det lär inte bli något mer större inlägg här förän tidigast söndag :/ under tiden vill jag dock tipsa om detta mycket intressanta inlägg på andra bloggar som belyser svårigheterna som försvaret ställs för idag: http://navyskipper.blogspot.se/2014/04/forsvarsberedningens-rapport-en.html?spref=fb  http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2014/04/varbudget-9-april-2014.html Läsning rekomenderas!

tisdag 8 april 2014

En rolig sak och en önskan!

Sedan jag kom ut mer öppet på FB och olika forum med denna blogg för ca två timmar sedan så har mer än hundra personer varit inne och tittat på den... detta tycker jag naturligtvis är superroligt! :)

Till er som läser har jag en liten önskan: Om ni gillar det jag skriver så dela vidare i de sociala nätverk där ni är verksamma! Om inte så kommentera och säg vad ni tänker och tycker! Oavsett så reflektera själva kring den fråga som jag lyfter i denna blogg! Sverige (och världen) behöver mer dialog och reflektion!

Förslag för att på kort sikt stärka svensk försvarsförmåga!

Att försvarsförmåga liksom så mycket annat går mycket fortare och enklare att riva ner än att bygga upp har flera gånger lyfts fram i debatten. Nu står vi dock med ett försvar som är nedrustat till gränsen (om ej över gränsen) till en systemkollaps med ett upprustat och aggressivt Ryssland som i detta nu ägnar sig åt aggression i vårat närområde, vi måste stärka oss så gott vi kan på relativt kort sikt! Nedan så listar jag några förslag som jag anser bör genomföras under nästa mandatperiod:

1: Se till att det flygvapen vi har faktiskt fungerar! Flygvapnet är det vapenslag som vi satsar mest på och har utan tvekan en nyckelfunktion för vår incidentberedskap och inte minst för övriga vapenslags förmåga att agera, då vi har ett mycket bristande luftvärn över land och våra ytfartyg saknar luftvärnsförmåga...

Trots detta visade SVT http://www.svt.se/nyheter/sverige/har-slaktas-jas-planen-for-att-rada-bot-pa-akut-reservdelsbrist för ett tag sedan att en del av de fåtaliga plan vi har nu plockas isär för att fungera som reservdelar åt övriga plan sk. "hangardrottningar" på grund av en akutreservdelsbrist som det varnats för länge.

Utifrån hur mycket som faktiskt satsas på luftvapnet kan det inte vara en stor budgethöjning som krävs för att köpa in tillräckligt med reservdelar för att kunna ha alla våra 60 plan användningsbara, notera att dessa plan är nyinköpta för en dryg miljard styck... GANSKA DYRA "RESERVDELSBILAR"

2: Skapa en försvarsförmåga på Gotland I denna fråga har jag tidigare hänvisat till en mycket klokare man än mig men här tänker jag komma med ett mer småskaligt förslag som kan genomföras på mycket kort siktom den politiska viljan finns. Stationera permanent besättningar till de stridsvagnar som ställts i föråd på Gotland. Skjut förutom detta till extra resurser till Gotlands hemvärnsbataljon och hör efter med de frivilliga i denna om de skulle kunna tänka sig en något längre träningstid per år jämfört med övriga hemvärnet. Samträna stridsvagnsstyrkan och hemvärnsbataljonen så har vi på kort sikt höjt kostnaden för att ta ön väsentligt.

3: Genomför en ambitiös satsning på hemvärnet! Detta har jag skrivit ett relativt långt inlägg om tidigare på bloggen men jag vill ändå lyfta fram det igen. En stor fördel jag ser med att satsa på hemvärnet är att man kan få effekt med relativt små höjningar till skillnad från högteknologiska system. Att skapa högteknologiskt system (typ stridsflygplan eller korvetter) är visserligen mycket nödvändigt men kräver tid och pengar om det ska bli bra. När det gäller hemvärnet behövs inte så mycket högteknologiskt materiel som ska upphandlas, automatkarbiner, ammunition, vanliga enkla fordon o s v är förutom folk vad som behövs för att få en välfungerande styrka som kan klara sina uppgifter (ytövervakning, fördröjningsstrid, sabotageskydd av samhällsviktiga anläggningar, stötande av civilsamhället vid kris och katastrof  o s v...).

Därför är mitt förslag att vi sätter upp ett ambitiöst mål att innan nästa mandatperiods slut ska hemvärnets numerär ha ökat till mellan 35 000 - 50 000 personer och de ska ha tillgång till den materiel som behövs. Detta skulle öka vår förmåga till terretorialförsvar betydligt och är enligt min övertygelse fullt möjligt att genomföra med en budgethöjning som inte behöver överstiga 1 miljard

4: Genomför storskaliga övningar! Vi kan idag enligt vad jag förstår samla ihop en bataljonsstridsgrupp med vilket jag menar en fullbemanad  mekaniserad infanteribataljon med understöd av pansar, artilleri, logistikstyrkor och övrigt som krävs för strid mot en kvalificerad motståndare. Detta kräver dock att vi plockar personal, nyckelkompetenser och materiel från samtliga förband i armén och har aldrig övats... alltså en ren papperskonstruktion. Jag anser att vi snarast bör igångsätta en övning där hela organisationen får träna att samla ihop denna styrka och ge den uppgifter att lösa d v s börja göra om den från en papperskonstruktion till ett fungerande förband, på lite längre sikt bör de samövas med brigadstaben och olika hemvärnsbataljoner. Detta är det närmsta vi idag kan komma att träna på brigadnivå vilket inte gjorts i Sverige sedan tidigt 90-tal.

Ytterligare en viktig övning att genomföra skulle vara en "combined arms" operation där Gotlands hemvärnsbataljon och pansarstyrka tränade fördröjningsstrid samtidigt som amfibiebataljonen (kustjägarna) tränade att ta sig till Gotland och förstärka dem med stöd av flottan och flygvapnet.

Dessa övningar skulle ge oss möjlighet att testa och träna våran försvarsförmåga under så storskaliga förhållanden som idag är möjligt och även sände en signal till omvärlden (både poteniella allierade och motståndare) att vi inte avser vara ett militärt vakum utan är redo att försvara oss.